Minit Mesyuarat Pertama Panitia Bahasa Cina Tahun 2009

March 12, 2009 at 2:51 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Minit Mesyuarat Pertama Panitia Bahasa Cina Tahun 2009

SMK Serian

 

 

Tarikh        : 6 Februari 2009

Tempat    : Bilik Guru

Masa        : 1200 tengahari

Kehadiran    : 1. Pn. Chan Chien Yueh

         2. Cik Chin Shwee Chyang

 

1. Kata-kata Aluan

 

1.1 Pn. Chan memaklumkan bahawa mesyuarat kali ini merupakan agenda pembahagian tugas segala aktiviti dan perancangan program Panitia Cina sesi 2009.

 

2. Carta Organisasi Panitia Bahasa Cina Sesi 2009

 

2.1 Penyelaras Tingkatan:

Peralihan, Tingkatan 1,2 dan PMR : Cik Chin Shwee Chyang

Tingkatan 4 dan SPM : Pn. Chan Chien Yueh

 

2.2 Pn. Chan menerangkan tugas penyelaras tingkatan.

 

2.3 Tugas menyediakan soalan peperiksaan atau ujian serta analisis ujian dan peperiksaan diserahkan kepada penyelaras tingkatan.

 

                             Tindakan : Penyelaras Tingkatan

 

3. Perancangan Aktiviti Tahunan

 

3.1 Pertandingan menulis esei , menulis Kaligrafi, mendeklamasi sajak, menulis sajak, Pertandingan catur cina akan diadakan sempena dengan Bulan Bahasa.

 

3.2 Program Perkembangan Pelajar:

i) Teknik menjawab soalan peperiksaan

ii) Kelas tambahan bagi kelas peperiksaan (Tingkatan 3 dan Tingkatan 5)

iii) Kelas bimbingan bagi pelajar yang lemah

 

                     Tindakan : Penyelaras Tingkatan dan guru panitia

 

4. Bank Soalan

 

4.1 Penyelaaras mesti menyimpan soalan-soalan ujian bulanan dan peperiksaan untuk rujukan pada masa yang akan datang.

 

4.2 Setiap kelas perlu diberi sekurang-kurangnya dua karangan sebulan.

 

                    Tindakan : Penyelaras Tingkatan dan guru panitia

 

 

5. Rancangan Pengajaran Tahunan dan Harian

 

5.1 Rancangan Pengajaran Tahunan dan Harian mesti mengikut format yang terkini.

 

5.2 Rancangan pengajaran perlu dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan oleh pihak pentadbir melalui blog masing-masing.

 

5.3 Panitia juga perlu mencipta blog penitia untuk menyimpan atau memaparkan segala maklumat panitia dari semasa ke semasa.

                    
 

Tindakan : Penyelaras Tingkatan dan guru panitia

 

 

6. Pencerapan

 

6.1 Ketua Panitia akan mencerap 5 orang guru.

 

6.2 Setiap guru panitia akan mencerap 3 orang guru.

 

Tindakan : Ketua Panitia dan guru panitia

 

 

7. Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 1.00 petang.

 

 

Minit dicatat oleh                    Minit disemak oleh

Cik Chin Shwee Chyang                Pn. Chan Chien Yueh

Penyelaras PMR Bahasa Cina                Ketua Panitia Bahasa Cina

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: